E-Dergi Oku 

Anadolu Sigorta yat sigortalarında etkinliğini artıracak

Anadolu Sigorta yat sigortalarında etkinliğini artıracak

30 Nisan 2010 | HABERLER
19. Sayı (Mart-Nisan 2010)

Anadolu Sigorta 500 adetin üstünde tekne sigortası ve yüzde 17'lik pazar payıyla denizcilik sigortalarında pazar lideri. Denizcilik sektöründe 1300 adet yat poliçesine sahip firma, yat sigortalarında da etkinliğini artıracak hizmetleri gündemine aldı
Anadolu Sigorta 500 adetin üstünde tekne sigortası ve yüzde 17'lik pazar payıyla denizcilik sigortalarında pazar lideri. Denizcilik sektöründe 1300 adet yat poliçesine sahip firma, yat sigortalarında da etkinliğini artıracak hizmetleri gündemine aldı


Denizcilik sektöründe gemi ve teknelere ilişkin poliçelerde zorunluluk aranmıyor. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi dışında zorunlu bir poliçe yok. Bu nedenle denizcilik sektörü, özel sigortacılığın geliştiği önemli bir alan. Türkiye İş Bankası'nın bir kuruluşu olan Anadolu Sigorta, 1925 yılında Atatürk tarafından kurulan “ilk ulusal sigorta şirketi.”

Anadolu Sigorta, denizciliğe ilişkin olarak mal taşımaları (emtia), para, hisse senedi taşımaları (kıymet) ve teknenin bütünlüğünü korumaya yönelik (tekne makine v.b) tüm sigorta branşlarında hizmet veriyor. Sigortacılıkta tekne, deniz üstünde kendi gücüyle hareket eden her türlü araç olarak tanımlanıyor. Tekne tanımlaması temel olarak gemi ve yat sınıflarını içeriyor. Geçtiğimiz yıl nakliyat branşında 63 milyar 244 bin liralık poliçe düzenleyen Anadolu Sigorta, yaklaşık yüzde 17'lik pazar payı ile denizcilik sektöründe lider durumda. İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü mezunu Anadolu Sigorta Nakliyat ve Sorumluluk Sigortaları Müdürü Murat Işıklı işletme ve sigortacılık eğitimi almış. Gemilerde uzak yol gemi kaptanlığı da yapan Işıklı, denizcilik sektöründe sigortalar ve Anadolu Sigorta'nın sektöre sunduğu hizmetler, müşterileri ve performansına ilişkin konularda dergimize bilgi verdi. 

Sigorta, ihtiyaç duyulduğu anda alınamayacak tek şeydir 

“Su üstünde kendi gücüyle hareket eden her türlü aracı 'tekne' olarak tanımlıyoruz. Hatta deniz uçakları bile bu tanımda tekne sınıfına giriyor. Sigortaları 2’ye ayırıyoruz. Tekne makine sigortaları ve Tekne P & I  (Protection and Indemnity) sigortaları. P and I sigortaları koruma ve tazmin kulüpleri şeklindedir.” 


Yat sigortacılığına yönelik çok ciddi hazırlıklarımız var

“Son dönemde yat sigortacılığına yönelik çok ciddi hazırlıklarımız var. Değişik teminat uygulamalarımız olacak, bunu da yakın bir dönemde kamuoyuyla paylaşacağız. Prim tutarları tekne sigortalarına göre düşük olsa da 1300 adet yat poliçemiz var, bu da azımsanmayacak bir rakam. Tekne sigortalarında özellikle kargo gemilerinde açık ara pazar lideriyiz. Halen 500 adetin üstünde sigortalı teknemiz bulunuyor. Türkiye’de denizcilik alanındaki toplam tekne makine sigortalarının neredeyse yarısını biz yapıyoruz. Yurt dışının dikkatini çekecek kadar iyi bir portföyümüz var.”


Tekne branşında zorunlu bir poliçe yok 

“Tekne makine ve P and I sigortaları, tekne kazanç kaybı, grev-harp, tekne-yat inşa, öne çıkan poliçeler durumunda. Tekne branşında zorunlu bir poliçe yok. Tekne makine sigortası, teknenin seferi esnasında uğrayabileceği fiziki bütünlüğünü bozucu risklere karşı yapılıyor. Çatışma, çarpma, kaza ve makine hasarları gibi riskleri sigortalıyoruz. Her tekne, kusuru oranında karşı tarafa verdiği zararı karşılamak zorundadır. Bunlar tekne makine sigortası içinde kısmi veya tamamen yer alabilir. Çatışma mesuliyeti teminatı, tekne poliçesi kapsamında kısmi olarak temin edildiğinde zararın kalan kısmı, P & I sigortalarından karşılanıyor.”


Sadece mali karlara dayalı sigortacılık uzun soluklu olamaz

“Kriz olduğunda bundan en çok etkilenen sektörlerden birisi de sigortacılıktır.  Devletin krizle birlikte sektörü destekleyici önlemler almasını bekliyoruz. 2008 yılında çıkarılan bir kanuna göre tekne sigortaları, yurt dışında yapılabilecek sigortalar kapsamına alındı. Yurt içinde bu sigorta poliçelerinden yüzde 5 oranında vergi alınıyor. Ancak yurt dışında böyle bir vergi olmadığı için haksız bir durum oluştu. Biz bu durumu dengelemek için yüzde 5 oranında eksik primle müşterinin karşısına çıkmak durumundayız. Bu noktada devletin yurt dışında yaptırılan sigortalar nedeniyle vergi kaybına uğradığını da söylemek gerekiyor. Sözgelimi benzer bir durumda olan havacılıkta durum bunun tam tersidir. Uçak sigortalarının yurt içinde yaptırılma zorunluluğu var. Tekne sigortalarında da bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. Bu sigortaların yurt içinde yaptırılması sektörün gelişimi açısından daha faydalı olacak.” 


Anadolu Sigorta denizciler için doğru adres

“Sloganımız ‘Anadolu Sigorta hasarı hemen öder, eksiksiz ve tam olarak öder.’ Denizcilik camiasına gerçekten iyi hizmet veriyoruz. Anadolu Sigorta, Lloyd's List 2009 denizcilik ödüllerinde sektöre en iyi hizmet veren sigorta şirketi seçildi. Böyle bir kategoride  ‘k defa bir sigorta şirketi’ bu prestijli ödülü aldı. Bugüne kadar yüklü tazminatlar ödedik, iyi teminatlar sağlıyoruz. Denizciler sigortayı sadece prim tutarı, yüzdesi olarak görmemeli. Anadolu Sigorta denizciler için doğru adrestir, geçmişte birçok firma bunu gördü. Uzun yıllardır bizimle çalışan sadık müşteri tabanımız, sürekli genişliyor. Biz tüm denizcilerin arkasında değil, yanındayız. Denizcilerle beraber yürümeye devam edeceğiz.”


Yat sektörüne sunulan bazı sigorta hizmetleri


Tekne/Yat İnşa Sigortası

Yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekneler için yapılan bu sigorta inşaat faaliyeti bitene kadar, 1 yıldan uzun veya kısa süreli olarak da düzenleniyor. Tekne/Yat İnşa Sigortası özellikle bankaların ve finans kuruluşlarının kredi vermeleri sonucunda mutlak suretle bu kredinin geri dönüşümünü garanti altına almak için yaygın biçimde uygulanan bir poliçe. 


Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası

Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerinin, denizde,  karada veya çekek yerinde Enstitü Yat Klozu'nda belirtilen şartlara bağlı olarak  zarar görmesi teminat altına alınıyor. Enstitü Yat Klozu yatlara ait bir şartlar bütünü. Ticari amaçlı, mavi turlarda kullanılan tekneler, restoran olarak hizmet veren tekneler veya kişilerin özel malı olan tekneler bu kapsamda sigortalanıyor.


Garanti Sigortası

Tekne inşaat sigortasının Anadolu Sigorta tarafından temin edilmesi durumunda inşaatın tamamlanmasını takiben tekne inşaatına ilişkin çıkabilecek risklere ilişkin teminat sağlanıyor.


Tekne & Makine Sigortası

Ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelere, Tekne & Makine Sigortasıyla teknenin seferi esnasında uğrayabileceği fiziki bütünlüğünü bozucu risklere karşı korunuyor.  Çatışma, çarpma, kaza,  makine hasarları, kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar gibi riskler sigortalanıyor. Bu sigorta ile sigorta konusu tekne için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanıyor: Tam Ziya Teminatı, Dar Teminat ve Geniş Teminat.  


Tekne Harp & Grev Sigortası

Bu sigorta ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan teknelerin Tekne & Makine Sigortası ile teminat harici bırakılan harp, grev, kargaşalık, terörizm ve kötü niyetli hareketler vb. rizikolar sonucu teknenin zarar görmesi teminat altına alınıyor. Tekne Harp & Grev Sigortası, tek başına temin edilmiyor. Tekne & Makine Sigortası sağlanan teknelere bu hizmet veriliyor. 


Marina/Çekek Yeri İşletenleri Sorumluluğu

Marina/çekek yeri işletme faaliyetinde bulunan işletmelerin faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu teminat altına alıyor. Marinalarda teknelere gelebilecek zararlar sorumluluk türündeki bu poliçelerle garanti altına alınıyor.   


Balıkçı Tekneleri Sigortası 

Boyu 2,5 metreden büyük olan ve ticari olarak balık avlama ruhsatına sahip tekneler ile bunlara ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, Tekne Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirlenen kloz ve özel şartlara bağlı olarak denizde ya da çekek yerinde teminat altına alıyor.


Tekne Kazanç/Kira Kaybı Sigortası

Tekne & Makine Sigortasının Anadolu Sigorta tarafından temin edilmesi durumunda teknenin sigorta teminatı kapsamında oluşan bir hasar sonucu ortaya çıkan kira/kazanç kaybını poliçede belirlenen şart ve limitlerle güvence altına alınıyor. Buna ek olarak uyuşturucu (Drug) Kazanç/Kira Kaybı teminatı da sağlanabiliyor. 
 


İlginizi çekebilir...

KOSDER Başkanı Kocabaş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını Kutladı

Hüseyin Kocabaş, 'Kabotaj Kanunu denizciliğimizin milli karakterinin inşasında büyük rol oynamıştır.'...
1 Temmuz 2020

Türk Loydu Başkanı Melikoğlu'nun Kabotaj Bayramı Mesajı

Cem Melikoğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını bir mesajla kutladı....
1 Temmuz 2020

TMMOB GMO Kabotaj Bayramı için Kutlama Mesajı Yayınladı

Kıyılarımız ve Limanlarımız Bizimdir!...
1 Temmuz 2020

 

 • Çatı ve Cephe Sistemleri Dergisi
 • Doğalgaz Dergisi
 • Enerji ve Çevre Dünyası
 • Su ve Çevre Teknolojileri Dergisi
 • Tersane Dergisi
 • Tesisat Dergisi
 • Yalıtım Dergisi
 • Yangın ve Güvenlik
 • YeşilBina Dergisi
 • Klima ve Soğutma Rehberi
 • Yangın ve Güvenlik Rehberi
 • Yalıtım Sektörü Kataloğu
 • Su ve Çevre Sektörü Kataloğu

©2020 B2B Medya - Teknik Sektör Yayıncılığı A.Ş. | Sektörel Yayıncılar Derneği üyesidir.